ЗА НАС

Ние предлагаме комплексни транспортно-логистични решения при превоз на

IMO / ADR товари клас 1
Оборудване, тежки и извънгабаритни товари
Други генерални и насипни товари
УСЛУГИ
За корабособственици и корабни оператори

Фрахтоване (чартъринг)
Услуги в качеството на протектинг агент във всички български пристанища

За корабни наематели и търговци

Съхопътен, речен и морски транспорт
Анализ на най-ефективните транспортно-логистични решения
Котировки на морски и речни навла
Предварителен разчет на очакваните транспортни разходи
Корабно фрахтоване, с последващо осъществяване, оперативен контрол и документално приключване на рейса
Консултации в сферата на морското право и интермодален транспорт

Успешната защита на интересите на нашите клиенти се основава на:

Дългогодишен опит в областта на търговската експлоатация и фрахтоване на кораби за генерални и насипни товари
Изградена надеждна партньорска мрежа от специализирани фирми в областта на морския и сухопътен транспорт
Индивидуален подход и персонална отговорност

КОНТАКТИ

УИЛЧАРТ ЕООД

+359 52 699 963
willchart (at) willchart (dot) com
гр. Варна 9010, жк. Бриз, ул. Преслав Петров 9